Niech Radość Wielkiej Nocy przenika życie zawodowe i osobiste.

WNMP Nieruchomości Sp. z o. o.

Strona w przebudowie, kontakt telefoniczny pod numerem 513-555-897

Przedmiot działalności:
- wycena nieruchomości do kredytu i pozostałych celów,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- certyfikacja energetyczna,
- audyt energetyczny,
- termowizja budowlana,

Obszar działalności: Warszawa i okolice.

WNMP Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
al. Reymonta 17/54, 01-840 Warszawa,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377253,
kapitał zakładowy WNMP Nieruchomości Sp. z o.o. wynosi 10000 zł
(dane wg stanu na dzień rejestracji 31.01.2011),
NIP: 1182056632, REGON: 142794671